Video
Thương hiệu tín nhiệm – Sản phẩm được khuyên dùng – Nhà lãnh đạo xuất sắc thời hội nhập - Lần VII - Năm 2019
Sao vàng Doanh nhân Đất Việt Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng cao. Lần VII - Năm 2019 - Đợt 1
Sao vàng Doanh nhân Đất Việt Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng cao. Lần VII - Năm 2019 - Đợt 2
Thương hiệu mạnh Quốc gia - Doanh nghiệp, Doanh nhân xuất sắc 2019 - Đợt 3
Thương hiệu mạnh Quốc gia - Doanh nghiệp, Doanh nhân xuất sắc 2019-Đợt
Thương hiệu mạnh Quốc gia - Doanh nghiệp, Doanh nhân xuất sắc 2019-Đợt 1
Hàng thật, chính hãng, thương hiệu độc quyền - Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nổi tiếng - Đợt 2
Hàng thật, chính hãng, thương hiệu độc quyền - Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nổi tiếng- Đợt 1
Sao Vàng Doanh nhân Đất Việt - Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng 2018 - Đợt 3
Sao Vàng Doanh nhân Đất Việt - Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng 2018 - Đợt 2
Sao Vàng Doanh nhân Đất Việt - Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng 2018 - Đợt 1
"Thương hiệu Tín nhiệm - Sản phẩm, Dịch vụ chất lượng cao" lần VI - 2018
"Thương hiệu - Sản phẩm - Dịch vụ" năm 2018
"Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng" năm 2017
"Thương hiệu tín nhiệm - Sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao" lần V - 2017
Trang 12