Video
Thương hiệu mạnh Quốc gia và Doanh nghiệp - Doanh nhân xuất sắc Lần V - năm 2024
Thương hiệu - Sản phẩm - Dịch vụ Việt Nam. Lần X - Năm 2023
Sao vàng Doanh nhân Đất Việt và Thương hiệu tín nhiệm - Sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao. Lần X - năm 2023
Thương hiệu mạnh Quốc gia và Doanh nghiêp - Doanh nhân xuất sắc - Lần IV Năm 2023
Hàng chính hãng - Thương hiệu độc quyền - Thương hiệu tín nhiệm & Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng cao - Lần 9 năm 2022
Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt và Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng 2022
Thương hiệu mạnh Châu Á - Thái Bình Dương. Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương và Thương hiệu – Sản phẩm – Dịch vụ được ưa chuộng
Thương hiệu – Sản phẩm – Dịch vụ Tin dùng & Doanh nghiệp – Doanh nhân xuất sắc” Lần VIII – Năm 2021
Sao vàng Doanh nhân Đất Việt - Thương hiệu tín nhiệm và Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng cao. Lần VIII
Thương hiệu mạnh Quốc Gia & Doanh nghiệp - Doanh nhân xuất sắc. Lần II - năm 2020
Thương hiệu tín nhiệm – Sản phẩm được khuyên dùng – Nhà lãnh đạo xuất sắc thời hội nhập - Lần VII - Năm 2019
Sao vàng Doanh nhân Đất Việt Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng cao. Lần VII - Năm 2019 - Đợt 1
Sao vàng Doanh nhân Đất Việt Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng cao. Lần VII - Năm 2019 - Đợt 2
Thương hiệu mạnh Quốc gia - Doanh nghiệp, Doanh nhân xuất sắc 2019 - Đợt 3
Thương hiệu mạnh Quốc gia - Doanh nghiệp, Doanh nhân xuất sắc 2019-Đợt
Trang 123