Video
Sao Vàng Doanh nhân Đất Việt - Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng 2018 - Đợt 1
"Thương hiệu Tín nhiệm - Sản phẩm, Dịch vụ chất lượng cao" lần VI - 2018
"Thương hiệu - Sản phẩm - Dịch vụ" năm 2018
"Thương hiệu - Nhãn hiệu tin dùng" năm 2017
"Thương hiệu tín nhiệm - Sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao" lần V - 2017
"Hàng thật hàng chính hãng- Thương hiệu nhãn hiệu độc quyền" năm 2017
"Thương hiệu ưa chuộng - Sản phẩm tin dùng" lần IV 2017
Nhận biết hàng giả
Bảng vàng doanh nhân Đất Việt
Doanh nhân Sao vàng đất việt
Sao vàng đất việt phần 2
Doanh nghiệp doanh nhân Sao Vàng Chiến sỹ xung kích thời bình
Trang 12