hội viên
Họ Tên : Trần Thị Tuyết Mai
Chức vụ : Giám Đốc
Công ty : CÔNG TY TNHH MTV SINH HỌC MINH HOÀNG - GIA LAI
Ngày sinh : 06/10/1964
Địa chỉ : Lô H7, KCN Trà Đa, Xã Trà Đa, Tp.Pleiku, T.Gia Lai
Lĩnh vực kinh doanh : SX Dầu, mỡ động vật, thực vật
Webstie : https://minhhoanggl.com
Email : minhhoangxanh@gmail.com