hội viên
Họ Tên : Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ : Giám Đốc
Công ty : CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
Ngày sinh : 22/09/1975
Địa chỉ : Thôn Minh Hiệp 3, Xã Minh Khai, H.Hoài Đức, Tp.Hà Nội
Lĩnh vực kinh doanh : SX Bánh đóng gói - Thương hiệu VELA
Webstie :
Email :