hội viên
Họ Tên : Nguyễn Ngọc Phan
Chức vụ : Chủ Cơ sở
Công ty : CƠ SỞ SX KD LONG CHÂU
Ngày sinh : 29/10/1979
Địa chỉ : 400 Đường 827, Hội Xuân, TT. Tầm Vu, H.Châu Thành, Long An
Lĩnh vực kinh doanh : Cung ứng & Chế biến nông sản, thực phẩm
Webstie :
Email :