hội viên
Họ Tên : Hứa Hoàng Phước
Chức vụ : Giám Đốc
Công ty : CÔNG TY TNHH SƠN XE HOÀNG PHÚC
Ngày sinh : 29/07/1980
Địa chỉ : 123 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực kinh doanh : Mua, bán. Bảo dưỡng và sơn sửa chữa mô tô, xe máy
Webstie : https://sonxehoangphuc.com/
Email : powdercoating80@gmail.com