hội viên
Họ Tên : Võ Thị Ngọc
Chức vụ : Giám Đốc
Công ty : CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC MS2019 MASTER-RUMA
Ngày sinh : 03/07/1972
Địa chỉ : Lô số 8 Khu đô thị Song Phú, ấp Phú Ninh, X.Song Phú, H.Tam Bình, T.Vĩnh Long
Lĩnh vực kinh doanh : Lương thực
Webstie : http://ms2019food.com/
Email : gaomasterruma@gmail.com