hội viên
Họ Tên : Âu Tuấn Long
Chức vụ : Giám Đốc
Công ty : CÔNG TY CP VUA BÁNH MÌ
Ngày sinh : 11/10/1984
Địa chỉ : 14 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực kinh doanh : Thực phẩm
Webstie : http://vuabanhmi.com/
Email : long.au@vuabanhmi.com