hội viên
Họ Tên : Trần Quốc Khởi
Chức vụ : Giám Đốc
Công ty : NHA KHOA DR KHỞI
Ngày sinh : 10/09/1974
Địa chỉ : 39-39A Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Lĩnh vực kinh doanh : Nha khoa
Webstie : https://nhakhoadrkhoi.com/
Email : khoidentist9999@gmail.com