hội viên
Họ Tên : Bùi Đức Anh
Chức vụ : IT
Công ty : CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT
Ngày sinh : 19/05/1987
Địa chỉ : 78 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất bánh bao
Webstie : http://thophat.com/
Email : info@thophat.com