hội viên
Họ Tên : Tôn Thất Thịnh
Chức vụ : Giám Đốc
Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế Quang Thịnh
Ngày sinh : 20/10/1984
Địa chỉ : 5/19 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực kinh doanh : Thiết bị Y tế
Webstie : www.quangthinhpharma.com
Email : duocquangthinh@gmail.com