hội viên
Họ Tên : Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức vụ : Chủ tịch HĐTV - Giám đốc
Công ty : Công ty TNHH Thủy Mộc Gia
Ngày sinh : 20/09/1983
Địa chỉ : 100/4B Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q.12, Tp. HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Thực phẩm chức năng, yến - Đầu tư, mua bán Bất động sản
Webstie : www.thuymocgia.com
Email : thuymocgia@gmail.com