hội viên
Họ Tên : Nguyễn Thị Lệ Hằng
Chức vụ : Giám Đốc
Công ty : Công ty TNHH Mỹ phẩm Spa Mỹ Hằng
Ngày sinh : 20/10/1975
Địa chỉ : 36 Đường 26 - Khu phố 5 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Spa Mỹ Phẩm
Webstie : www.myhangspa.vn
Email : mhang1293@gmail.com