hội viên
Họ Tên : Đào Xuân Thành
Chức vụ : Giám đốc
Công ty : Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại NaVet
Ngày sinh : 01/01/1980
Địa chỉ : 340/1 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân
Lĩnh vực kinh doanh : Chuyên nghiên cứu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dùng cho nuôi trồng thuỷ sản
Webstie : www.navet.com.vn
Email : kinhdoanh@navet.com.vn