hội viên
Họ Tên : Phạm Quốc Kỳ
Chức vụ : Giám đốc
Công ty : Công ty TNHH MTV Điện tử viễn thông Sơn Bình Tâm
Ngày sinh : 05/08/1963
Địa chỉ : 148 Hùng Vương, P2, Quận 10, TP.HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Linh kiện điện tử
Webstie : www.thegioipinsac.vn
Email : thienkylinhkien@gmail.com