hội viên
Họ Tên : Trần Thị Thương
Chức vụ : Chủ
Công ty : HỆ THỐNG MẸ VÀ BÉ TRUNG THƯƠNG BABY
Ngày sinh : 26/12/1996
Địa chỉ : Thôn Thanh Long, Xã Đức Thắng, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Lĩnh vực kinh doanh : Sữa,. Đồ dùng cho Mẹ và Bé
Webstie : https://www.facebook.com/p/Trung-Th%C6%B0%C6%A1ng-Baby-M%E1%BA%B9-V%C3%A0-B%C3%A9-100066883956582/?paipv=0&eav=AfZFOfdOcyWF8rlH97azmnYAIOvZq-6_z0zM-0PUHvWv3EoIaGcrWjM3lluZaPktZNc&_rdr
Email :