hội viên
Họ Tên : Nguyễn Kim Thoa
Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Công ty : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
Ngày sinh : 22/08/1963
Địa chỉ : 23 Lô B, Đường Số 1, Phường Phú Thuận, Quận 7. TP.HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất Phân bón
Webstie : https://ccv.vn/
Email : info@ccv.vn