hội viên
Họ Tên : Đinh Văn Khôn
Chức vụ : Giám đốc
Công ty : TNHH SX - TM Hóa Nông An Giang
Ngày sinh : 01/01/1971
Địa chỉ : 537/1AH Đường Hà Hoàng Hổ,TP Long Xuyên, An Giang
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Webstie : www.ctyhoangangiang.com.vn
Email : hoangangiang@gmail.com