hội viên
Họ Tên : Nguyễn Đình Khoa
Chức vụ : Giám đốc
Công ty : HỆ THỐNG TRÀ SỮA MIUTEA
Ngày sinh : 09/01/1987
Địa chỉ : Số 001 Bạch Mã, Cư Xá Bắc Hải, P.15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh và Nhượng quyền Trà sữa
Webstie : https://miutea.vn/
Email : info@miutea.vn