hội viên
Họ Tên : Nguyễn Thị Minh
Chức vụ : Ủy viên - Phó Trưởng ban BLL CCB Đại Đoàn F305 Bộ Binh Dù - Đặc Công
Công ty : Đại Đoàn F305 Bộ Binh Dù - Đặc Công
Ngày sinh : 18/10/1961
Địa chỉ : 750/6A Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực kinh doanh :
Webstie :
Email :