hội viên
Họ Tên : Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Chức vụ : Chủ
Công ty : Hệ Thống Sữa Phước Thái
Ngày sinh : 23/08/1983
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh Sữa, Tả, Yến
Webstie : suaphuocthai.com
Email : chsuaphuocthai@gmail.com