hội viên
Họ Tên : Nguyễn Văn Phi
Chức vụ : P. Giám đốc
Công ty : CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG ẤN ĐỘ DƯƠNG
Ngày sinh : 01/01/1979
Địa chỉ : Số 323H, Tổ 17, Lê Văn Duyệt, Khu 2, Thị Trấn Cái Bè, H. Cái Bè, T. Tiền Giang
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất Phân bón
Webstie : www.andoduong.vn
Email : nguyenvanphi99@gmail.com