hội viên
Họ Tên : Nguyễn Lê Ái Hạnh
Chức vụ : Chủ
Công ty : Shop Baby Ái Hạnh
Ngày sinh : 01/05/1973
Địa chỉ : TDP Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa
Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh Sữa, Tã, Bỉm, Đồ chơi Trẻ em, Quần áo,...
Webstie :
Email :