hội viên
Họ Tên : Dương Thị Khánh Vân
Chức vụ : Chủ
Công ty : Hủ Tiếu Nam Vang Hùng Khánh
Ngày sinh : 02/06/1973
Địa chỉ : 7A Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ ăn uống
Webstie :
Email :