hội viên
Họ Tên : Ngô Hữu Hoàn
Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Công ty : Công ty CP TM - XNK Thiên Nam
Ngày sinh : 31/12/1954
Địa chỉ : 111 - 121 Ngô Gia Tư, Phường 2, Quận 10 , TP.HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh sắt thép, Công nghệ phẩm, Bất động sản
Webstie : www.tna.com.vn
Email : tdg@tna.com.vn