hội viên
Họ Tên : Đỗ Thành Đạt
Chức vụ : Chủ
Công ty : Hệ thống Gà ủ muối Bác 2 Voi
Ngày sinh : 11/05/1994
Địa chỉ : Số 10 Ngô Quyền, P. 5, Q.10, TP. HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Ẩm thực
Webstie : https://gaumuoibac2voi.com/
Email : contact@gaumuoibac2voi.com