hội viên
Họ Tên : Bùi Minh Hà
Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT BÌNH PHƯỚC
Ngày sinh : 25/10/1973
Địa chỉ : Quốc lộ 13, tổ 8, ấp Thủ Chánh, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất mật ong,. Rượu mật ong,...
Webstie : https://ongmatbinhphuoc.com/
Email : binhphuochoneybee@gmail.com