hội viên
Họ Tên : Quách Ngô Gia Bảo
Chức vụ : Giám đốc
Công ty : CÔNG TY TNHH SX - TM - DV GIA BẢO PHƯƠNG
Ngày sinh : 05/07/1977
Địa chỉ : 25 đường 23, Phường 10, Quận 6, TP.HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, Thương mại
Webstie : http://hatdinhduonganphuc.com/
Email : hatdinhduonganphuc@gmail.com