hội viên
Họ Tên : Trần Văn Vinh
Chức vụ : Giám đốc
Công ty : Công ty TNHH TM Vinh Lan
Ngày sinh : 06/07/1973
Địa chỉ : 19 Lê Minh Xuân, Phường 7,Quận Tân Bình, TP.HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh vải sợi
Webstie : www.vaisoivinhlan.com
Email : kinhdoanhvaisoi@gmail.com