hội viên
Họ Tên : Phạm Quyết Chiến
Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Công ty : Công ty TNHH DV Vận tải Hai Bảy Bảy
Ngày sinh : 10/10/1950
Địa chỉ : 162 Tuệ Tĩnh Phường 12 Quận 11 Tp.HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh vận tải
Webstie : www.haibaybay.com.vn
Email : ctyhaibaybay@yahoo.com