hội viên
Họ Tên : Nguyễn Thị Diệu Hiền
Chức vụ : Chủ quán
Công ty : HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU NAM VANG THẢO QUÁN
Ngày sinh : 19/03/1971
Địa chỉ : 280B. Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận. TP.HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Ăn uống
Webstie : http://www.hutieunamvangthaoquan.com/
Email : hutieunamvangthao@gmail.com