hội viên
Họ Tên : Vũ Văn Du
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
Ngày sinh : 27/07/1987
Địa chỉ : Khu Cầu Rầm, thôn Động Trạch, Xã Hồng Phong, Huyện Ninh Giang, Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất sữa
Webstie :
Email : x3gon6789@gmail.com