hội viên
Họ Tên : Nguyễn Vũ Hải
Chức vụ : Giám đốc
Công ty : Trung tâm Chống hàng giả
Ngày sinh : 17/03/1974
Địa chỉ : 78 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Lĩnh vực kinh doanh : Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu
Webstie : www.trungtamchonghanggia.com
Email : btc.hangthathanggia@gmail.com