hội viên
Họ Tên : Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ : PGĐ
Công ty : HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHỰT HÀO
Ngày sinh : 03/07/1970
Địa chỉ : 13 Đường số 19E, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM
Lĩnh vực kinh doanh : SX Khẩu trang
Webstie :
Email :