hội viên
Họ Tên : Cao Quốc Kiệt
Chức vụ : Chủ HKD
Công ty : YẾN SÀO QUỐC KIỆT
Ngày sinh : 08/02/1982
Địa chỉ : Khóm Vĩnh Hưng, TT. Vĩnh Thạnh Trung, H. Châu Phú, T. An Giang
Lĩnh vực kinh doanh : SX Yến. Thiết kế, Thi công nhà Yến
Webstie : https://ngoinhayen.vn/
Email : yensaoquockiet@gmail.com