Công ty Cồ phần dây và cáp điện Thượng Đình

Ngày đăng: 27-03-2017

Được thành lập năm 1999 cho đến nay, CADI-SUN với nỗ lực không ngừng, đang hoàn thành mục tiêu là trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành trong lĩnh vực Công nghiệp điện và phát triển năng lượng có quy mô lớn ở Việt Nam.