» Tin tức chống hàng giả » Tổng cục Hải quan: Xử lý nghiêm hàng hóa quá cảnh có hành vi giả mạo xuất xứ Việt Nam

Tổng cục Hải quan: Xử lý nghiêm hàng hóa quá cảnh có hành vi giả mạo xuất xứ Việt Nam

Ngày đăng: 21-12-2022

TT.CHG - Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục hải quan nếu phát hiện trường hợp có hành vi giả mạo xuất xứ Việt Nam thì xử lý vi phạm, tịch thu hàng hóa quá cảnh theo quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, hoặc có thông tin người nhận hàng có địa chỉ tại Việt Nam thì phải điều tra, xác minh và xử lý theo kết quả điều tra, xác minh, không để bỏ lọt hành vi vi phạm.

Tại công văn số 5369/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chấn chỉnh việc kiểm tra thực tế đối với hàng hóa quá cảnh, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh/thành phố thực hiện nghiêm quy định về hàng hóa quá cảnh theo Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam và các nước như Campuchia năm 2013, Lào năm 2009, Trung Quốc năm 1994 và Điều 43 Nghị định số 08/2015 NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Hàng hóa quá cảnh phải được giám sát bằng seal định vị trong quá trình vận chuyển chịu sự giám sát hải quan từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất, đi đúng tuyến đường, thời gian quy định. Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất phải phối hợp giám sát chặt chẽ hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ trên lãnh thổ Việt Nam. Cơ quan Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát bằng các biện pháp nghiệp vụ, không kiểm tra tràn lan, chỉ kiểm tra thực tế trên cơ sở đánh giá rủi ro, xác định hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm cụ thể. Khi làm thủ tục xuất quá cảnh tại cửa khẩu xuất, Chi cục Hải quan kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu phát hiện phương tiện chứa hàng, niêm phong hải quan có dấu hiệu không đảm bảo nguyên trạng, phương tiện vận chuyển đi không đúng lộ trình, thời gian, tắt tín hiệu định vị thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, nếu phát hiện hàng hóa quá cảnh có vi phạm pháp luật thì việc xử lý vi phạm theo đúng  quy định pháp luật. Đối với cơ quan Hải quan nếu phát hiện trường hợp công chức, lãnh đạo đơn vị thực hiện không đúng thì xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Thời gian qua, trước những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động vận chuyển hàng quá cảnh, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng vận chuyển độc lập để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tổng cục Hải quan tăng cường áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để hệ thống tự động phân luồng đỏ đối với các lô hàng, doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, triển khai gắn seal định vị điện tử đối với tất cả container hàng quá cảnh từ cửa khẩu đầu tiên đến cửa khẩu cuối cùng để nâng cao hiệu quả công tác giám sát. Tại các cửa khẩu, các đơn vị hải quan triển khai kiểm tra thực tế hàng hóa, khám xét đối với các container, phương tiện vận chuyển hàng quá cảnh có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, không đi đúng tuyến đường và không đúng thời gian quy định. 

Đặng Thu Hằng (theo BCĐ 389)