» Tin tức » Thu NSNN 2.057 tỷ 654 triệu đồng từ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Hà Nội

Thu NSNN 2.057 tỷ 654 triệu đồng từ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Hà Nội

Ngày đăng: 06-08-2020

TT.CHG - Trong 07 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã phát hiện, xử lý 16.577 vụ vi phạm (trong đó: 1.814 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 14.070 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 693 vụ hàng giả); thu ngân sách nhà nước 2.057 tỷ 654 triệu đồng (trong đó: phạt vi phạm hành chính 651 tỷ 514 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 1.399 tỷ 788 triệu đồng; bán hàng tịch thu 06 tỷ 352 triệu đồng); khởi tố 58 vụ/81 đối tượng.

Công chức Hải quan Hà Nội kiểm tra hàng hóa qua đường CNP. Ảnh; M.Hùng

Trong đó: Lực lượng Công an phát hiện, xử lý 764 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 827 vụ gian lận thương mại; 126 vụ hàng giả; phạt vi phạm hành chính 14 tỷ 139 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 447 tỷ 378 triệu đồng; khởi tố 55 vụ/78 đối tượng.

Cục Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 1.034 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 1.316 vụ gian lận thương mại; 566 vụ hàng giả; phạt vi phạm hành chính 27 tỷ 267 triệu đồng; bán hàng tịch thu 06 tỷ 352 triệu đồng.

Lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý 16 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 822 vụ gian lận thương mại; phạt vi phạm hành chính 129 tỷ 293 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 02 tỷ 473 triệu đồng; khởi tố 03 vụ/03 đối tượng.

Cục thuế thanh tra, kiểm tra 10.709 doanh nghiệp; phạt vi phạm hành chính 474 tỷ 967 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 949 tỷ 937 triệu đồng.

Lực lượng khác phát hiện, xử lý 396 vụ gian lận thương mại; 01 vụ hàng giả; phạt vi phạm hành chính 05 tỷ 848 triệu đồng.

Kim Tiến (theo BCĐ 389)