» Hoạt động trung tâm » Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội cùng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội cùng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Ngày đăng: 09-11-2021

TT.CHG - Nhằm phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ (SHTT), Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về SHTT với Hội Chống hàng giả & bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội (HATAP).

Hội Chống hàng giả & bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội (HATAP) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ với Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

Được biết, ngày 22/8 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1068/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền SHTT.

Để đạt được mục tiêu đó, cần tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT. Do đó, Hội và Viện sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: tư vấn, thông tin, đào tạo, giám định về SHTT nhằm phục vụ và hỗ trợ hoạt động SHTT của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng như hoạt động của quản lý nhà nước.

Ông Triệu Văn Thìn – Chủ tịch Hội Chống hàng giả & bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Văn Thìn – Chủ tịch Hội Chống hàng giả & bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội nhận định: “Hội HATAP tin tường rằng, việc ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác về SHTT giữa 2 bên hôm nay sẽ là bước đầu của sự hợp tác chặt chẽ giữa Viện Khoa học sở hữu trí tuệ với Hội, với hơn 300 doanh nghiệp Hội viên của Hội. Kết quả của việc thực hiện ký kết chắc chắn sẽ đưa công tác thực thi quy định về SHTT đạt được những thành tích cao hơn, đáp ứng nguyện vọng về mặt quản lý nhà nước của Viện cũng như nguyện vọng về thực thi công tác sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp.”

Ông Tạ Quang Minh – Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và ông Triệu Văn Thìn - Chủ tịch Hội Chống hàng giả & bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về SHTT.

Bản Thỏa thuận SHTT giữa Hội Chống hàng giả & bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội với Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có ý nghĩa tích cực, mang lại hiệu ứng kinh doanh cho doanh nghiệp cũng như góp phần thúc đẩy văn hóa SHTT trong xã hội.