» Tin tức » Siết chặt công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Siết chặt công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Ngày đăng: 15-09-2023

TT.CHG - Trong những tháng cuối năm 2023, toàn ngành Thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 48,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT,  đến nay đã có 62 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng TTĐT dành cho NCCNN. tổng số thuế các NCCNN đã khai. nộp là 5.803 tỷ đồng; Đối với Cổng tiếp nhận thông tin TMĐT trong nước đã có 347 sàn TMĐT gửi dữ liệu cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế đã đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) để kết nối, chia sẻ các thông tin về website, ứng dụng TMĐT; làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để khai thác, truyền nhận, kết nối thông tin doanh nghiệp quảng cáo xuyên biên giới, danh sách cá nhân có phát sinh doanh thu từ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số, doanh nghiệp trong nước có hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông và sử dụng tài nguyên số; phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) để trao đổi thông tin về các cá nhân nhận thu nhập lớn từ quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới (như: Youtube, Facebook, Tiktok), các cá nhân có hoạt động kinh doanh mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên các website thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng OTT như: Facebook, Zalo….

Tổng cục Thuế thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với loại hình kinh doanh TMĐT đặc biệt chú trọng tới các hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số của các NCCNN không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động kinh doanh thông qua các sàn TMĐT như: Tổ chức hội nghị, tập huấn chính sách thuế, gửi thư ngỏ của cơ quan thuế, qua đó tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nắm đầy đủ về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động TMĐT;  thường xuyên thực hiện rà soát, phân loại, theo dõi và thường xuyên cập nhật thông tin các công ty đang tổ chức hoạt động kinh doanh, phát sinh thu nhập từ các hình thức kinh doanh thuộc lĩnh vực TMĐT trong phạm vi địa bàn quản lý theo các nhóm đối tượng cụ thể: doanh nghiệp có thu nhập từ các tổ chức nước ngoài; doanh nghiệp kinh doanh, bán hàng trực tuyến; doanh nghiệp kinh doanh hoạt động cho thuê nhà trực tuyến thông qua ứng dụng; doanh nghiệp chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài...

T.Hằng (theo BCĐ 389)