» Tin tức » Sẽ có quy định rõ về thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường

Sẽ có quy định rõ về thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường

Ngày đăng: 04-06-2021

TT.CHG - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường. Dự thảo quy định rõ về thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của cán bộ quản lý thị trường đối với việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại.

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các chức danh thuộc lực lượng Quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra bao gồm: Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Trưởng Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội Quản lý thị trường cơ động.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định về ngạch công chức Quản lý thị trường, bao gồm 4 ngạch: Kiểm soát viên cao cấp thị trường; Kiểm soát viên chính thị trường; Kiểm soát viên thị trường và Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

Đối với cấp hiệu và trang phục Quản lý thị trường, dự thảo Nghị định quy định cụ thể và chi tiết về mẫu, quy cách trang phục, cấp hiệu của lực lượng Quản lý thị trường.

Giang Nam (theo BCĐ 389)