» Tin tức » Ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra hơn 75.435 tỷ đồng trong năm 2020

Ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra hơn 75.435 tỷ đồng trong năm 2020

Ngày đăng: 13-01-2021

TT.CHG - Trong 12 tháng năm 2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 84,298 doanh nghiệp; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 75.435 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 21.638 tỷ đồng, số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước 13.404.308 triệu đồng.

Ngành Thuế thanh tra, kiểm tra hơn 84.298 doanh nghiệp trong năm 2020. Nguồn: internet

Cụ thể: Toàn ngành đã thực hiện thanh tra được 6.107 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt qua thanh tra là 13.051 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 732 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 17.144 tỷ đồng, số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 6.984 tỷ đồng.

Kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế là 78.191 doanh nghiệp. Tổng tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt qua kiểm tra hơn 7.504 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần hơn 1.534 tỷ đồng, giảm lỗ gần 33.470 tỷ đồng, số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 5.337 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 753.034 hồ sơ, số thuế điều chỉnh tăng 1.081 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 136 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 779 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, giám sát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý đối tượng buôn lậu, gian lận liên quan đến công tác quản lý thuế; tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. 

Phạm Duyên An (theo BCĐ 389)