» Tin tức » Kiến nghị thu về ngân sách trên 16 nghìn tỷ đồng thông qua thanh tra thuế và điều tra chống buôn lậu

Kiến nghị thu về ngân sách trên 16 nghìn tỷ đồng thông qua thanh tra thuế và điều tra chống buôn lậu

Ngày đăng: 11-01-2021

TT.CHG - Trong năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 700.075 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 14.051 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 72.198.122 triệu đồng.

Trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 16.892.829 triệu đồng; nộp các quỹ là 39.729 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 20.426 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 35.908 triệu đồng; giảm lỗ 45.847.542 triệu đồng; giảm khấu trừ 2.012.059 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 883.718 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 6.465.912 triệu đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 13.338.507 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, các đơn vị đã chủ động trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020 trong đó: Không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh (nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không,...) chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro, báo cáo cơ quan quan cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Năm 2021, tiếp tục lđổi mới công tác chỉ đạo, điều hành từ công tác xây dựng kế hoạch đến công tác phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị thanh tra tài chính. Tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh. Tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra chuyên ngành các Tổng cục đối với các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng để có được những đánh giá sâu, toàn diện về cơ chế chính sách được ban hành và hiệu quả phát huy trong thực tiễn. 

T.Lan (theo BCĐ 389)