» Tin tức chống hàng giả » Đã có Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Cạnh tranh 2018

Đã có Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Cạnh tranh 2018

Ngày đăng: 01-04-2020

TT.CHG - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Theo đó, Nghị định này quy định, những tình tiết, sự kiện sau đây không phải chứng minh trong tố tụng cạnh tranh: Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh hoặc UBCTQG thừa nhận; Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực hợp pháp. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của tình tiết, sự kiện trong văn bản này thì UBCTQG có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cung cấp, giao nộp văn bản xuất trình văn bản gốc, bản chính.

Bên bị khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản mà một bên đưa ra thì bên đưa ra không phải chứng minh. (Hiện nay, Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định, đó là các tình tiết, sự kiện thích hợp đã được xác định trong các BA, QĐ của tòa án, QĐ xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc QĐ của CQNN có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật)

Nghị định 35/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/5/2020.

Nguyễn Vân (Theo BCĐ 389)