» Tin tức » Bộ Tài chính: Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính, Thuế, Hải quan đã thu về ngân sách nhà nước 10.953,4 tỷ đồng

Bộ Tài chính: Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính, Thuế, Hải quan đã thu về ngân sách nhà nước 10.953,4 tỷ đồng

Ngày đăng: 16-09-2023

TT.CHG - Trong 8 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 45.677 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 487.461 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 732 hồ sơ kiểm tra sau thông quan; kiến nghị xử lý tài chính 56.414,5 tỷ đồng.

Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp 16.496,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 36.445,76 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3.572 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trong kỳ 10.953,4 tỷ đồng.

Năm 2023, toàn ngành Tài chính tập trung thanh, kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm như: Đối với lĩnh vực thuế, tăng cường quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách gây thất thoát tiền của NSNN; thanh tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng ứng dụng CNTT, AI để đối chiếu, kiểm tra, quản lý việc sử dụng hóa đơn... Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro cao như: Dầu khí; xăng dầu; điện lực; viễn thông; ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; cho thuê tài chính; dược phẩm; bất động sản; hạ tầng; khu công nghiệp; doanh nghiệp khai thác kinh doanh cát, sỏi lòng sông; khai thác vàng...

Đối với lĩnh vực Hải quan: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế đối với doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu với các mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao, kim ngạch lớn; các mặt hàng có khả năng gian lận về mã số, trị giá, quản lý chính sách mặt hàng, có ảnh hưởng tới sức khỏe con người; có dấu hiệu gian lận về nguồn gốc xuất xứ: máy móc, nguyên vật liệu…; có dấu hiệu gian lận về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm...

T.Hằng (theo BCĐ 389)