» Tin tức » BCĐ 389 Đồng Nai: Đề ra 5 nhiệm vụ để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

BCĐ 389 Đồng Nai: Đề ra 5 nhiệm vụ để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Ngày đăng: 20-11-2020

TT.CHG - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh từ ngày 13-11-2020 đến ngày 31-10-2023.

Tại kế hoạch, Ban chỉ đạo 389 Đồng Nai đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chính. Trong đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ban Chỉ đạo 389/ĐP ở các đia phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đã được quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử; tổng hợp, đánh giá, phân loại đối tượng, mặt hàng, nhận diện các hành vi, phương thức, thủ đoạn để có kế hoạch đấu tranh; xử lý kịp thời những đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thương mại điện tử; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân tích cực, chủ động tham gia tố giác các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

Đồng thời, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, cập nhật các xu hướng phát triển công nghệ mới cho lực lượng chức năng để đáp ứng yêu cầu, năng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử…

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 13-11-2020 đến ngày 31-10-2023.

Hải Nam (theo BCĐ 389)