» Tin tức » Ban Chỉ đạo 389 quốc gia: Yêu cầu ngăn chặn, xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia: Yêu cầu ngăn chặn, xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam

Ngày đăng: 07-06-2021

TT.CHG - Để tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài qua biên giới, cửa khẩu vào Việt Nam, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có văn bản yêu cầu ban chỉ đạo  389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể.

Kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài qua biên giới, cửa khẩu vào Việt Nam.

Yêu cầu này của Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhằm thực hiện Công điện số 631/CĐ-TTg ngày 17/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; trước việc kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài qua biên giới, cửa khẩu vào Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có Công văn số 12/BCĐ389-VPTT ngày 25/5/2021 chỉ đạo kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trong đó, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố cần tập trung: Chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương trực thuộc quán triệt nghiêm túc, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Công điện số 631/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, lĩnh vực đơn vị mình phụ trách, quản lý.

Chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp tổ chức triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi tập kết, buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển vào Việt Nam.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tập kết, buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài qua khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển trọng điểm vào Việt Nam và các hành vi mua bán, vận chuyển trâu bò, sản phẩm từ trâu bò nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.

Chủ động phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về các hoạt động vi phạm nêu trên với cơ quan thú y các cấp; phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống các hoạt động tập kết, buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương kịp thời tổ chức tuyên truyền về tình hình, kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm nêu trên của các ngành, lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã giao Văn phòng Thường trực chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo.

Đỗ Văn Phung (theo BCĐ 389)